นายสมมุติ http://empty-glass.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-10-2017&group=1&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-10-2017&group=1&gblog=189 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ลมหายใจ คือ โอกาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-10-2017&group=1&gblog=189 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-10-2017&group=1&gblog=189 Sat, 07 Oct 2017 0:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-10-2017&group=1&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-10-2017&group=1&gblog=188 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินยอม..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-10-2017&group=1&gblog=188 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-10-2017&group=1&gblog=188 Wed, 04 Oct 2017 14:39:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-09-2017&group=1&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-09-2017&group=1&gblog=187 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งสุดท้ายได้ไหม..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-09-2017&group=1&gblog=187 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-09-2017&group=1&gblog=187 Mon, 25 Sep 2017 20:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=03-09-2017&group=1&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=03-09-2017&group=1&gblog=185 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[รับใช้ชาติ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=03-09-2017&group=1&gblog=185 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=03-09-2017&group=1&gblog=185 Sun, 03 Sep 2017 21:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-08-2017&group=1&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-08-2017&group=1&gblog=184 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่ต่อเลยได้ไหม..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-08-2017&group=1&gblog=184 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-08-2017&group=1&gblog=184 Sun, 27 Aug 2017 11:29:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-08-2017&group=1&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-08-2017&group=1&gblog=183 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หยิบข่าวเล่าธรรม ตอน แม่ไม่อยู่แล้วนะ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-08-2017&group=1&gblog=183 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-08-2017&group=1&gblog=183 Sat, 12 Aug 2017 16:39:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-08-2017&group=1&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-08-2017&group=1&gblog=182 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายไปกับข่าวลวง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-08-2017&group=1&gblog=182 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-08-2017&group=1&gblog=182 Wed, 02 Aug 2017 3:56:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-07-2017&group=1&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-07-2017&group=1&gblog=181 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันมันผิดเอง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-07-2017&group=1&gblog=181 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-07-2017&group=1&gblog=181 Tue, 25 Jul 2017 3:28:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2017&group=1&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2017&group=1&gblog=180 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หมื่นคำลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2017&group=1&gblog=180 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2017&group=1&gblog=180 Sun, 16 Jul 2017 2:40:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-07-2017&group=1&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-07-2017&group=1&gblog=179 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[บาดเจ็บ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-07-2017&group=1&gblog=179 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-07-2017&group=1&gblog=179 Fri, 07 Jul 2017 18:58:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-07-2017&group=1&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-07-2017&group=1&gblog=178 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หัดนั่งเรือ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-07-2017&group=1&gblog=178 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-07-2017&group=1&gblog=178 Sun, 02 Jul 2017 16:13:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-06-2017&group=1&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-06-2017&group=1&gblog=177 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอมโง่..อีกครั้ง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-06-2017&group=1&gblog=177 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-06-2017&group=1&gblog=177 Wed, 28 Jun 2017 18:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-06-2017&group=1&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-06-2017&group=1&gblog=176 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่เริ่มใหม่อีกครั้ง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-06-2017&group=1&gblog=176 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-06-2017&group=1&gblog=176 Thu, 01 Jun 2017 21:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-05-2017&group=1&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-05-2017&group=1&gblog=175 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยากกินข้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-05-2017&group=1&gblog=175 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-05-2017&group=1&gblog=175 Thu, 25 May 2017 17:40:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-05-2017&group=1&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-05-2017&group=1&gblog=174 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่มีประโยชน์..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-05-2017&group=1&gblog=174 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-05-2017&group=1&gblog=174 Sat, 20 May 2017 4:04:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-05-2017&group=1&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-05-2017&group=1&gblog=173 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมายืนที่เดิม..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-05-2017&group=1&gblog=173 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-05-2017&group=1&gblog=173 Mon, 15 May 2017 21:17:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-05-2017&group=1&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-05-2017&group=1&gblog=172 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามที่ยิ่งใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-05-2017&group=1&gblog=172 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-05-2017&group=1&gblog=172 Thu, 11 May 2017 3:40:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-05-2017&group=1&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-05-2017&group=1&gblog=171 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยรักกันหรือเปล่า..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-05-2017&group=1&gblog=171 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-05-2017&group=1&gblog=171 Sat, 06 May 2017 14:03:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-05-2017&group=1&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-05-2017&group=1&gblog=170 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[จุดไฟในสายฝน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-05-2017&group=1&gblog=170 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-05-2017&group=1&gblog=170 Mon, 01 May 2017 1:52:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-04-2017&group=1&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-04-2017&group=1&gblog=169 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สงครามไม่มีวันจบ.. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-04-2017&group=1&gblog=169 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-04-2017&group=1&gblog=169 Thu, 27 Apr 2017 1:11:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-04-2017&group=1&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-04-2017&group=1&gblog=168 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หยิบข่าวเล่าธรรม ตอน บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-04-2017&group=1&gblog=168 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-04-2017&group=1&gblog=168 Mon, 24 Apr 2017 3:43:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-04-2017&group=1&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-04-2017&group=1&gblog=167 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[โชคชะตาไม่เข้าใจ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-04-2017&group=1&gblog=167 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-04-2017&group=1&gblog=167 Fri, 21 Apr 2017 2:19:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-04-2017&group=1&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-04-2017&group=1&gblog=166 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไร้ค่า..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-04-2017&group=1&gblog=166 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-04-2017&group=1&gblog=166 Sun, 09 Apr 2017 12:14:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-03-2017&group=1&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-03-2017&group=1&gblog=165 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สายตายาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-03-2017&group=1&gblog=165 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-03-2017&group=1&gblog=165 Fri, 31 Mar 2017 15:57:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-03-2017&group=1&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-03-2017&group=1&gblog=164 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กระซิบดิน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-03-2017&group=1&gblog=164 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-03-2017&group=1&gblog=164 Sat, 25 Mar 2017 0:52:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-03-2017&group=1&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-03-2017&group=1&gblog=163 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คนเฝ้าประตู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-03-2017&group=1&gblog=163 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-03-2017&group=1&gblog=163 Sun, 19 Mar 2017 20:22:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-03-2017&group=1&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-03-2017&group=1&gblog=162 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้ากากสุดท้าย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-03-2017&group=1&gblog=162 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-03-2017&group=1&gblog=162 Sun, 12 Mar 2017 15:37:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-03-2017&group=1&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-03-2017&group=1&gblog=161 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ปาฏิหาริย์..ไม่มีจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-03-2017&group=1&gblog=161 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-03-2017&group=1&gblog=161 Mon, 06 Mar 2017 2:56:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-02-2017&group=1&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-02-2017&group=1&gblog=160 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธะ 4.0]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-02-2017&group=1&gblog=160 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-02-2017&group=1&gblog=160 Sun, 26 Feb 2017 16:30:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-02-2017&group=1&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-02-2017&group=1&gblog=159 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[มือใหม่หัดชง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-02-2017&group=1&gblog=159 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-02-2017&group=1&gblog=159 Sun, 12 Feb 2017 14:39:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-02-2017&group=1&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-02-2017&group=1&gblog=158 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อครัวตัวดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-02-2017&group=1&gblog=158 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-02-2017&group=1&gblog=158 Sun, 05 Feb 2017 2:43:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-01-2017&group=1&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-01-2017&group=1&gblog=157 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อาจดูคล้าย..แต่ไม่ใช่เลย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-01-2017&group=1&gblog=157 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-01-2017&group=1&gblog=157 Wed, 25 Jan 2017 5:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-01-2017&group=1&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-01-2017&group=1&gblog=156 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ต่างกันเพียงเอื้อมมือ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-01-2017&group=1&gblog=156 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-01-2017&group=1&gblog=156 Fri, 13 Jan 2017 0:41:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-01-2017&group=1&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-01-2017&group=1&gblog=155 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ..จริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-01-2017&group=1&gblog=155 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-01-2017&group=1&gblog=155 Mon, 02 Jan 2017 16:45:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-12-2016&group=1&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-12-2016&group=1&gblog=154 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ปล่อยมือ..ของเธอเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-12-2016&group=1&gblog=154 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-12-2016&group=1&gblog=154 Sun, 25 Dec 2016 21:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-12-2016&group=1&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-12-2016&group=1&gblog=153 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คิดจากสี่แยกไฟแดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-12-2016&group=1&gblog=153 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-12-2016&group=1&gblog=153 Tue, 20 Dec 2016 5:45:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-12-2016&group=1&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-12-2016&group=1&gblog=152 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณที่ใช้บริการ.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-12-2016&group=1&gblog=152 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-12-2016&group=1&gblog=152 Fri, 16 Dec 2016 5:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-12-2016&group=1&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-12-2016&group=1&gblog=151 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝันร้าย..!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-12-2016&group=1&gblog=151 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-12-2016&group=1&gblog=151 Tue, 13 Dec 2016 20:26:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-12-2016&group=1&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-12-2016&group=1&gblog=150 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกหน่อยเธอคงเข้าใจ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-12-2016&group=1&gblog=150 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-12-2016&group=1&gblog=150 Sun, 11 Dec 2016 20:42:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-11-2016&group=1&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-11-2016&group=1&gblog=149 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หยิบข่าวเล่าธรรม ตอน กราบทำไม..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-11-2016&group=1&gblog=149 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-11-2016&group=1&gblog=149 Sun, 13 Nov 2016 23:33:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-10-2016&group=1&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-10-2016&group=1&gblog=148 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สูดลมหายใจลึกๆ..แล้วเดินต่อไป..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-10-2016&group=1&gblog=148 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-10-2016&group=1&gblog=148 Tue, 25 Oct 2016 22:32:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-09-2016&group=1&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-09-2016&group=1&gblog=147 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉัน..ตายไปแล้ว..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-09-2016&group=1&gblog=147 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-09-2016&group=1&gblog=147 Mon, 26 Sep 2016 23:50:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-08-2016&group=1&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-08-2016&group=1&gblog=146 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[นอนไม่หลับ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-08-2016&group=1&gblog=146 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-08-2016&group=1&gblog=146 Tue, 30 Aug 2016 23:16:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-08-2016&group=1&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-08-2016&group=1&gblog=145 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หมดแล้ว หมดเลย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-08-2016&group=1&gblog=145 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-08-2016&group=1&gblog=145 Tue, 23 Aug 2016 7:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2016&group=1&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2016&group=1&gblog=144 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กินอิ่ม..นอนอุ่น..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2016&group=1&gblog=144 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2016&group=1&gblog=144 Sun, 14 Aug 2016 19:10:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-07-2016&group=1&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-07-2016&group=1&gblog=143 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คนสุดท้าย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-07-2016&group=1&gblog=143 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-07-2016&group=1&gblog=143 Mon, 18 Jul 2016 18:14:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2016&group=1&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2016&group=1&gblog=142 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนึกไม่ทัน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2016&group=1&gblog=142 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2016&group=1&gblog=142 Sat, 16 Jul 2016 20:40:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2016&group=1&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2016&group=1&gblog=141 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คนทั้งคน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2016&group=1&gblog=141 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2016&group=1&gblog=141 Fri, 08 Jul 2016 18:22:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-07-2016&group=1&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-07-2016&group=1&gblog=140 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจสลาย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-07-2016&group=1&gblog=140 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-07-2016&group=1&gblog=140 Wed, 06 Jul 2016 2:22:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-06-2016&group=1&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-06-2016&group=1&gblog=139 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หยิบข่าวเล่าธรรม ตอน ไม่ต้องถาม..ผมไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-06-2016&group=1&gblog=139 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-06-2016&group=1&gblog=139 Sat, 11 Jun 2016 11:15:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-05-2016&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-05-2016&group=1&gblog=137 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันยังห่าง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-05-2016&group=1&gblog=137 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-05-2016&group=1&gblog=137 Sat, 28 May 2016 23:27:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-05-2016&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-05-2016&group=1&gblog=136 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บแทนได้ไหม..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-05-2016&group=1&gblog=136 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-05-2016&group=1&gblog=136 Sat, 07 May 2016 16:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-05-2016&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-05-2016&group=1&gblog=135 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินผิดซอย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-05-2016&group=1&gblog=135 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-05-2016&group=1&gblog=135 Sun, 01 May 2016 1:16:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-04-2016&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-04-2016&group=1&gblog=134 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บส่วนเกิน..เอาไว้ในใจ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-04-2016&group=1&gblog=134 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-04-2016&group=1&gblog=134 Tue, 26 Apr 2016 16:56:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-04-2016&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-04-2016&group=1&gblog=133 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[โชคดี..ทีวีเสีย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-04-2016&group=1&gblog=133 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-04-2016&group=1&gblog=133 Sat, 23 Apr 2016 15:49:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-04-2016&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-04-2016&group=1&gblog=132 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[บทบาทสุดท้าย..!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-04-2016&group=1&gblog=132 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-04-2016&group=1&gblog=132 Thu, 07 Apr 2016 17:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-03-2016&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-03-2016&group=1&gblog=131 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่เศษคำ..ของ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-03-2016&group=1&gblog=131 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-03-2016&group=1&gblog=131 Mon, 21 Mar 2016 23:50:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-03-2016&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-03-2016&group=1&gblog=130 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่อยาก..หายใจ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-03-2016&group=1&gblog=130 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-03-2016&group=1&gblog=130 Sat, 19 Mar 2016 11:58:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-03-2016&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-03-2016&group=1&gblog=129 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ครึ่งหนึ่งของชีวิต..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-03-2016&group=1&gblog=129 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-03-2016&group=1&gblog=129 Wed, 02 Mar 2016 19:07:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-01-2016&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-01-2016&group=1&gblog=128 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าฝากชีวิตดีๆ..ไว้ที่ฉัน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-01-2016&group=1&gblog=128 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-01-2016&group=1&gblog=128 Thu, 28 Jan 2016 23:07:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-01-2016&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-01-2016&group=1&gblog=127 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คนรัก..ความธรรมดา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-01-2016&group=1&gblog=127 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-01-2016&group=1&gblog=127 Sun, 24 Jan 2016 10:58:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-01-2016&group=1&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-01-2016&group=1&gblog=125 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[พระอิฐพระปูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-01-2016&group=1&gblog=125 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-01-2016&group=1&gblog=125 Thu, 14 Jan 2016 13:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-12-2015&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-12-2015&group=1&gblog=124 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ตาหลับ.. ใจตื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-12-2015&group=1&gblog=124 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-12-2015&group=1&gblog=124 Thu, 31 Dec 2015 23:10:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-12-2015&group=1&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-12-2015&group=1&gblog=123 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำเป็นหรือแค่ทำได้..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-12-2015&group=1&gblog=123 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-12-2015&group=1&gblog=123 Sat, 26 Dec 2015 7:55:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-12-2015&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-12-2015&group=1&gblog=122 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อของฉัน เป็นแค่เพียง คนธรรมดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-12-2015&group=1&gblog=122 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-12-2015&group=1&gblog=122 Fri, 04 Dec 2015 20:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-11-2015&group=1&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-11-2015&group=1&gblog=121 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดี คุณหมอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-11-2015&group=1&gblog=121 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-11-2015&group=1&gblog=121 Sat, 28 Nov 2015 18:34:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-11-2015&group=1&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-11-2015&group=1&gblog=120 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[มาผลิตความสุขกันเถอะ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-11-2015&group=1&gblog=120 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-11-2015&group=1&gblog=120 Sun, 15 Nov 2015 1:53:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-11-2015&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-11-2015&group=1&gblog=119 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[จะให้ฉัน..ทำใจยังไง..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-11-2015&group=1&gblog=119 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-11-2015&group=1&gblog=119 Tue, 10 Nov 2015 8:56:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-10-2015&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-10-2015&group=1&gblog=118 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ก็แค่..มนุษย์คนหนึ่ง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-10-2015&group=1&gblog=118 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-10-2015&group=1&gblog=118 Fri, 30 Oct 2015 18:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-10-2015&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-10-2015&group=1&gblog=117 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกนานเท่าไร..มันจึงจะจบ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-10-2015&group=1&gblog=117 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-10-2015&group=1&gblog=117 Mon, 26 Oct 2015 23:51:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-10-2015&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-10-2015&group=1&gblog=116 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ไกล..เท่าเดิม...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-10-2015&group=1&gblog=116 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-10-2015&group=1&gblog=116 Wed, 21 Oct 2015 15:27:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-10-2015&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-10-2015&group=1&gblog=115 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[บรรทุก..ความทรงจำ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-10-2015&group=1&gblog=115 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-10-2015&group=1&gblog=115 Thu, 15 Oct 2015 18:24:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-10-2015&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-10-2015&group=1&gblog=114 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอโจทย์เก่า..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-10-2015&group=1&gblog=114 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-10-2015&group=1&gblog=114 Mon, 12 Oct 2015 17:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-10-2015&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-10-2015&group=1&gblog=113 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[งานศพที่ว่างเปล่า..!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-10-2015&group=1&gblog=113 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-10-2015&group=1&gblog=113 Thu, 08 Oct 2015 1:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=29-09-2015&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=29-09-2015&group=1&gblog=112 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันมาทำอะไรที่นี่..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=29-09-2015&group=1&gblog=112 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=29-09-2015&group=1&gblog=112 Tue, 29 Sep 2015 21:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-09-2015&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-09-2015&group=1&gblog=111 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[Please don't cry..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-09-2015&group=1&gblog=111 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-09-2015&group=1&gblog=111 Thu, 24 Sep 2015 13:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-09-2015&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-09-2015&group=1&gblog=110 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากได้..แต่ไม่ทำ..!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-09-2015&group=1&gblog=110 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-09-2015&group=1&gblog=110 Wed, 16 Sep 2015 14:46:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-09-2015&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-09-2015&group=1&gblog=109 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำใจไม่ได้..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-09-2015&group=1&gblog=109 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-09-2015&group=1&gblog=109 Thu, 10 Sep 2015 20:23:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-09-2015&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-09-2015&group=1&gblog=106 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถามที่ไม่อยากตอบ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-09-2015&group=1&gblog=106 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-09-2015&group=1&gblog=106 Wed, 02 Sep 2015 2:58:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-08-2015&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-08-2015&group=1&gblog=105 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เราจะแก่เฒ่าไปด้วยกัน.. ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-08-2015&group=1&gblog=105 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-08-2015&group=1&gblog=105 Sun, 23 Aug 2015 22:34:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2015&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2015&group=1&gblog=104 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนไม่คบ..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2015&group=1&gblog=104 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2015&group=1&gblog=104 Fri, 14 Aug 2015 5:55:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-08-2015&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-08-2015&group=1&gblog=103 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุผลของ..โจร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-08-2015&group=1&gblog=103 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-08-2015&group=1&gblog=103 Sun, 09 Aug 2015 18:20:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-08-2015&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-08-2015&group=1&gblog=102 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ธรรมะของแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-08-2015&group=1&gblog=102 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-08-2015&group=1&gblog=102 Tue, 04 Aug 2015 1:56:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-07-2015&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-07-2015&group=1&gblog=101 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟ้า..ไม่เจตนา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-07-2015&group=1&gblog=101 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-07-2015&group=1&gblog=101 Fri, 31 Jul 2015 22:26:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-07-2015&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-07-2015&group=1&gblog=100 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องที่ร้อย ตามรอยธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-07-2015&group=1&gblog=100 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-07-2015&group=1&gblog=100 Sun, 26 Jul 2015 0:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2015&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2015&group=1&gblog=99 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากหยุดเวลา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2015&group=1&gblog=99 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2015&group=1&gblog=99 Thu, 16 Jul 2015 3:36:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-07-2015&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-07-2015&group=1&gblog=98 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[มีด..เล่มเดิม..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-07-2015&group=1&gblog=98 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-07-2015&group=1&gblog=98 Fri, 10 Jul 2015 15:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2015&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2015&group=1&gblog=97 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หาหัวใจให้เจอ..ก็เป็นสุข..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2015&group=1&gblog=97 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2015&group=1&gblog=97 Wed, 08 Jul 2015 1:59:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=03-07-2015&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=03-07-2015&group=1&gblog=96 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลาเสรี..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=03-07-2015&group=1&gblog=96 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=03-07-2015&group=1&gblog=96 Fri, 03 Jul 2015 16:22:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-06-2015&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-06-2015&group=1&gblog=94 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กางร่มออกสิ..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-06-2015&group=1&gblog=94 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-06-2015&group=1&gblog=94 Sun, 28 Jun 2015 17:37:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-06-2015&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-06-2015&group=1&gblog=92 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ผู้ชนะ..ตัวจริง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-06-2015&group=1&gblog=92 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-06-2015&group=1&gblog=92 Wed, 17 Jun 2015 1:19:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-06-2015&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-06-2015&group=1&gblog=91 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กลัวผี..!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-06-2015&group=1&gblog=91 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-06-2015&group=1&gblog=91 Tue, 09 Jun 2015 6:06:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-06-2015&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-06-2015&group=1&gblog=90 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[การเกิด..ครั้งสุดท้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-06-2015&group=1&gblog=90 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-06-2015&group=1&gblog=90 Sat, 06 Jun 2015 14:20:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-05-2015&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-05-2015&group=1&gblog=89 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เกลียด..ตัวเองหนักมาก..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-05-2015&group=1&gblog=89 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-05-2015&group=1&gblog=89 Wed, 27 May 2015 7:54:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-05-2015&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-05-2015&group=1&gblog=88 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สีสัน..ความสุข]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-05-2015&group=1&gblog=88 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-05-2015&group=1&gblog=88 Thu, 21 May 2015 4:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-05-2015&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-05-2015&group=1&gblog=87 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เขามาแน่..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-05-2015&group=1&gblog=87 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-05-2015&group=1&gblog=87 Wed, 13 May 2015 22:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-05-2015&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-05-2015&group=1&gblog=86 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[แยกดิน..แบ่งฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-05-2015&group=1&gblog=86 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-05-2015&group=1&gblog=86 Tue, 12 May 2015 22:39:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-04-2015&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-04-2015&group=1&gblog=85 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอกัน..ในอนาคตกาล..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-04-2015&group=1&gblog=85 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-04-2015&group=1&gblog=85 Mon, 27 Apr 2015 18:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-04-2015&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-04-2015&group=1&gblog=84 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หยิบข่าวเล่าธรรม ตอน น้ำตาพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-04-2015&group=1&gblog=84 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-04-2015&group=1&gblog=84 Thu, 23 Apr 2015 16:45:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-04-2015&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-04-2015&group=1&gblog=83 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[มาตรฐาน..คนดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-04-2015&group=1&gblog=83 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-04-2015&group=1&gblog=83 Mon, 20 Apr 2015 22:15:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-04-2015&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-04-2015&group=1&gblog=82 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ยิ้ม..เรี่ยราด..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-04-2015&group=1&gblog=82 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-04-2015&group=1&gblog=82 Sat, 18 Apr 2015 14:49:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-04-2015&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-04-2015&group=1&gblog=81 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หยุด..อหังการ..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-04-2015&group=1&gblog=81 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-04-2015&group=1&gblog=81 Tue, 14 Apr 2015 0:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-04-2015&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-04-2015&group=1&gblog=80 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าพึ่งเชื่อใคร..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-04-2015&group=1&gblog=80 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-04-2015&group=1&gblog=80 Sun, 12 Apr 2015 23:09:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-03-2015&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-03-2015&group=1&gblog=79 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ็บ..เพราะไม่เข้าใจ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-03-2015&group=1&gblog=79 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-03-2015&group=1&gblog=79 Mon, 30 Mar 2015 17:47:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-03-2015&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-03-2015&group=1&gblog=78 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[พรวิเศษ..ที่ไร้ค่า..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-03-2015&group=1&gblog=78 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-03-2015&group=1&gblog=78 Sat, 28 Mar 2015 10:26:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-03-2015&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-03-2015&group=1&gblog=77 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[พบกันแค่นี้..ก็พอ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-03-2015&group=1&gblog=77 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-03-2015&group=1&gblog=77 Fri, 20 Mar 2015 17:08:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-03-2015&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-03-2015&group=1&gblog=76 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอเพียงแค่..๑ วินาที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-03-2015&group=1&gblog=76 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-03-2015&group=1&gblog=76 Thu, 05 Mar 2015 9:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-02-2015&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-02-2015&group=1&gblog=75 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ใจ..แส่หาเรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-02-2015&group=1&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-02-2015&group=1&gblog=75 Mon, 16 Feb 2015 10:24:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-02-2015&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-02-2015&group=1&gblog=74 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไร้ศาสนา..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-02-2015&group=1&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-02-2015&group=1&gblog=74 Tue, 10 Feb 2015 14:58:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-01-2015&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-01-2015&group=1&gblog=73 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ตอบแทนด้วยเวลา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-01-2015&group=1&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-01-2015&group=1&gblog=73 Sat, 31 Jan 2015 14:51:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-01-2015&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-01-2015&group=1&gblog=72 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ถ้ายังมี..ลม..ให้พอหายใจ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-01-2015&group=1&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-01-2015&group=1&gblog=72 Thu, 15 Jan 2015 10:26:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-01-2015&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-01-2015&group=1&gblog=71 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตที่..ไม่สมบูรณ์แบบ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-01-2015&group=1&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-01-2015&group=1&gblog=71 Sat, 10 Jan 2015 0:35:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-12-2014&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-12-2014&group=1&gblog=70 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สิ้น (ไปอีก ) ปี..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-12-2014&group=1&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-12-2014&group=1&gblog=70 Sun, 28 Dec 2014 9:39:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-12-2014&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-12-2014&group=1&gblog=69 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ชนะ..ความตาย..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-12-2014&group=1&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-12-2014&group=1&gblog=69 Fri, 19 Dec 2014 20:18:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-12-2014&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-12-2014&group=1&gblog=68 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[โอกาสของ..ผู้กล้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-12-2014&group=1&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-12-2014&group=1&gblog=68 Fri, 12 Dec 2014 11:45:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-12-2014&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-12-2014&group=1&gblog=67 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉัน..ไม่ใช่คนเดิม..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-12-2014&group=1&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-12-2014&group=1&gblog=67 Sun, 07 Dec 2014 20:01:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-11-2014&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-11-2014&group=1&gblog=66 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉลาด..แกมโง่..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-11-2014&group=1&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-11-2014&group=1&gblog=66 Thu, 27 Nov 2014 17:47:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-11-2014&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-11-2014&group=1&gblog=65 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กังหัน ใจ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-11-2014&group=1&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-11-2014&group=1&gblog=65 Wed, 12 Nov 2014 13:35:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-11-2014&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-11-2014&group=1&gblog=64 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กำแพง..บุญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-11-2014&group=1&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-11-2014&group=1&gblog=64 Sat, 08 Nov 2014 12:42:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-11-2014&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-11-2014&group=1&gblog=63 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวใจเวอร์ชั่น..ล่าสุด..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-11-2014&group=1&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-11-2014&group=1&gblog=63 Thu, 06 Nov 2014 12:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-11-2014&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-11-2014&group=1&gblog=62 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อความจริง..ปรากฏ..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-11-2014&group=1&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-11-2014&group=1&gblog=62 Tue, 04 Nov 2014 13:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-11-2014&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-11-2014&group=1&gblog=61 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อพบหน้า..ความกลัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-11-2014&group=1&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-11-2014&group=1&gblog=61 Sat, 01 Nov 2014 13:04:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-10-2014&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-10-2014&group=1&gblog=60 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต...อัสดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-10-2014&group=1&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-10-2014&group=1&gblog=60 Thu, 23 Oct 2014 15:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-10-2014&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-10-2014&group=1&gblog=59 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับตัวไม่ได้..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-10-2014&group=1&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-10-2014&group=1&gblog=59 Sat, 18 Oct 2014 19:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-10-2014&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-10-2014&group=1&gblog=58 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิต..ที่เหลืออยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-10-2014&group=1&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-10-2014&group=1&gblog=58 Wed, 15 Oct 2014 12:15:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-10-2014&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-10-2014&group=1&gblog=57 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หมด..ศรัทธา..!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-10-2014&group=1&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-10-2014&group=1&gblog=57 Tue, 07 Oct 2014 11:09:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-10-2014&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-10-2014&group=1&gblog=56 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ตามใจ..น้ำตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-10-2014&group=1&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-10-2014&group=1&gblog=56 Sat, 04 Oct 2014 10:01:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-10-2014&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-10-2014&group=1&gblog=55 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ค้นหา กัลยาณมิตร ได้ที่ไหน..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-10-2014&group=1&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-10-2014&group=1&gblog=55 Wed, 01 Oct 2014 0:12:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-09-2014&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-09-2014&group=1&gblog=54 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวร้ายที่รอคอย ตอน สอบตกวิชาชีวิต 5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-09-2014&group=1&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-09-2014&group=1&gblog=54 Sun, 28 Sep 2014 15:35:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-09-2014&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-09-2014&group=1&gblog=53 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวร้ายที่รอคอย ตอน สอบตกวิชาชีวิต 4]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-09-2014&group=1&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-09-2014&group=1&gblog=53 Fri, 26 Sep 2014 0:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-09-2014&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-09-2014&group=1&gblog=52 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวร้ายที่รอคอย ตอน สอบตกวิชาชีวิต 3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-09-2014&group=1&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-09-2014&group=1&gblog=52 Sat, 20 Sep 2014 0:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-09-2014&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-09-2014&group=1&gblog=51 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวร้ายที่รอคอย ตอน สอบตกวิชาชีวิต 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-09-2014&group=1&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-09-2014&group=1&gblog=51 Thu, 18 Sep 2014 13:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-09-2014&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-09-2014&group=1&gblog=50 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวร้ายที่รอคอย ตอน สอบตกวิชาชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-09-2014&group=1&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-09-2014&group=1&gblog=50 Tue, 16 Sep 2014 13:24:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-09-2014&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-09-2014&group=1&gblog=49 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีใจต้วยคุณถูก รางวัลที่หนึ่ง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-09-2014&group=1&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=07-09-2014&group=1&gblog=49 Sun, 07 Sep 2014 11:48:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-09-2014&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-09-2014&group=1&gblog=48 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงแดด..ในหน้าฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-09-2014&group=1&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-09-2014&group=1&gblog=48 Thu, 04 Sep 2014 19:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-09-2014&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-09-2014&group=1&gblog=47 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอชนะ..อีกสักครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-09-2014&group=1&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=02-09-2014&group=1&gblog=47 Tue, 02 Sep 2014 9:47:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-08-2014&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-08-2014&group=1&gblog=46 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ตกลงว่า หิว หรือ อยาก..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-08-2014&group=1&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-08-2014&group=1&gblog=46 Sun, 31 Aug 2014 19:27:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=29-08-2014&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=29-08-2014&group=1&gblog=45 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำท่วมไม่ถึง..หัวใจ..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=29-08-2014&group=1&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=29-08-2014&group=1&gblog=45 Fri, 29 Aug 2014 9:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-08-2014&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-08-2014&group=1&gblog=44 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ด่าตัวเองก่อน..ดีใหม..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-08-2014&group=1&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=27-08-2014&group=1&gblog=44 Wed, 27 Aug 2014 7:01:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-08-2014&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-08-2014&group=1&gblog=43 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[โดนความทรงจำ..ทำร้าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-08-2014&group=1&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-08-2014&group=1&gblog=43 Mon, 25 Aug 2014 6:01:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2014&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2014&group=1&gblog=42 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[โกรธ..ไม่ลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2014&group=1&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-08-2014&group=1&gblog=42 Thu, 14 Aug 2014 22:18:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-08-2014&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-08-2014&group=1&gblog=41 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หอม..น้ำใจแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-08-2014&group=1&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=09-08-2014&group=1&gblog=41 Sat, 09 Aug 2014 13:30:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-08-2014&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-08-2014&group=1&gblog=40 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สงสารตัวเอง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-08-2014&group=1&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=05-08-2014&group=1&gblog=40 Tue, 05 Aug 2014 20:30:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-08-2014&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-08-2014&group=1&gblog=39 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าว..ไม่บันเทิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-08-2014&group=1&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=01-08-2014&group=1&gblog=39 Fri, 01 Aug 2014 6:15:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-07-2014&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-07-2014&group=1&gblog=38 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[โรคใจ..เรื้อรัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-07-2014&group=1&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-07-2014&group=1&gblog=38 Wed, 30 Jul 2014 9:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-07-2014&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-07-2014&group=1&gblog=37 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุนแขน..พ่อฟังนิทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-07-2014&group=1&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-07-2014&group=1&gblog=37 Mon, 28 Jul 2014 21:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-07-2014&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-07-2014&group=1&gblog=36 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดท้าย..สูญเปล่า..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-07-2014&group=1&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=26-07-2014&group=1&gblog=36 Sat, 26 Jul 2014 23:15:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-07-2014&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-07-2014&group=1&gblog=35 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เพียงลม..พัดผ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-07-2014&group=1&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-07-2014&group=1&gblog=35 Fri, 25 Jul 2014 6:12:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-07-2014&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-07-2014&group=1&gblog=34 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[มีก็เหมือน...ไม่มี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-07-2014&group=1&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=24-07-2014&group=1&gblog=34 Thu, 24 Jul 2014 10:39:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-07-2014&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-07-2014&group=1&gblog=33 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[การแก้แค้น..แสนหวาน.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-07-2014&group=1&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=23-07-2014&group=1&gblog=33 Wed, 23 Jul 2014 9:58:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-07-2014&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-07-2014&group=1&gblog=32 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[รถไฟ..สายปรโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-07-2014&group=1&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-07-2014&group=1&gblog=32 Sun, 20 Jul 2014 5:35:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-07-2014&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-07-2014&group=1&gblog=31 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เจียวไข่..ใส่ธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-07-2014&group=1&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=20-07-2014&group=1&gblog=31 Sun, 20 Jul 2014 7:07:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-07-2014&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-07-2014&group=1&gblog=30 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวเราะ..แบบเจ้าพ่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-07-2014&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-07-2014&group=1&gblog=30 Sat, 19 Jul 2014 8:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-07-2014&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-07-2014&group=1&gblog=29 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สงสัยตายแล้ว..ฟื้น..!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-07-2014&group=1&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-07-2014&group=1&gblog=29 Fri, 18 Jul 2014 6:30:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-07-2014&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-07-2014&group=1&gblog=28 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตสุดท้าย..ของน้องแมว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-07-2014&group=1&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-07-2014&group=1&gblog=28 Thu, 17 Jul 2014 11:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2014&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2014&group=1&gblog=27 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[งานที่ทำ..ไม่เคยเสร็จ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2014&group=1&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-07-2014&group=1&gblog=27 Wed, 16 Jul 2014 9:21:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-07-2014&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-07-2014&group=1&gblog=26 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตขาลง..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-07-2014&group=1&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-07-2014&group=1&gblog=26 Tue, 15 Jul 2014 14:09:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-07-2014&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-07-2014&group=1&gblog=25 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[โลกที่ฉันเห็น..เป็นสีอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-07-2014&group=1&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-07-2014&group=1&gblog=25 Mon, 14 Jul 2014 6:16:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-07-2014&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-07-2014&group=1&gblog=24 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สอนตนเอง.. ด้วยเม็ดทราย..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-07-2014&group=1&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-07-2014&group=1&gblog=24 Sun, 13 Jul 2014 10:23:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-07-2014&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-07-2014&group=1&gblog=23 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณเป็น..คนหลายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-07-2014&group=1&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-07-2014&group=1&gblog=23 Sat, 12 Jul 2014 8:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-07-2014&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-07-2014&group=1&gblog=22 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[พระจันทร์ ดวงเดียวกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-07-2014&group=1&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=11-07-2014&group=1&gblog=22 Fri, 11 Jul 2014 12:03:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2014&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2014&group=1&gblog=21 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[มองโลก..จากดวงจันทร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2014&group=1&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=08-07-2014&group=1&gblog=21 Tue, 08 Jul 2014 21:01:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-06-2014&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-06-2014&group=1&gblog=20 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[รสชาติของ..ความจืด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-06-2014&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-06-2014&group=1&gblog=20 Sun, 15 Jun 2014 21:00:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-05-2014&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-05-2014&group=1&gblog=19 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ..ที่โกหกกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-05-2014&group=1&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=31-05-2014&group=1&gblog=19 Sat, 31 May 2014 20:59:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-05-2014&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-05-2014&group=1&gblog=18 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้านอนกันเถอะ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-05-2014&group=1&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-05-2014&group=1&gblog=18 Thu, 15 May 2014 20:58:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-05-2014&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-05-2014&group=1&gblog=17 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[รักนะ..ตาแก่โง่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-05-2014&group=1&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=12-05-2014&group=1&gblog=17 Mon, 12 May 2014 15:45:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-05-2014&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-05-2014&group=1&gblog=16 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[หมามองคน..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-05-2014&group=1&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=10-05-2014&group=1&gblog=16 Sat, 10 May 2014 20:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-05-2014&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-05-2014&group=1&gblog=15 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[รถคันนี้สี..อะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-05-2014&group=1&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=06-05-2014&group=1&gblog=15 Tue, 06 May 2014 20:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-05-2014&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-05-2014&group=1&gblog=14 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[รักไม่เป็น..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-05-2014&group=1&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=04-05-2014&group=1&gblog=14 Sun, 04 May 2014 20:50:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-04-2014&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-04-2014&group=1&gblog=13 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉัน..ใหญ่..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-04-2014&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=30-04-2014&group=1&gblog=13 Wed, 30 Apr 2014 20:48:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-04-2014&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-04-2014&group=1&gblog=12 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลอมแท้ๆ..จริงเทียมๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-04-2014&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=28-04-2014&group=1&gblog=12 Mon, 28 Apr 2014 20:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-04-2014&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-04-2014&group=1&gblog=11 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้จักตัว พ.พาน ใหม..?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-04-2014&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=25-04-2014&group=1&gblog=11 Fri, 25 Apr 2014 20:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=22-04-2014&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=22-04-2014&group=1&gblog=10 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขคือความทุกข์..ปลอมตัวมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=22-04-2014&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=22-04-2014&group=1&gblog=10 Tue, 22 Apr 2014 20:42:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-04-2014&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-04-2014&group=1&gblog=9 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[แพ้...อย่างผู้ชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-04-2014&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=21-04-2014&group=1&gblog=9 Mon, 21 Apr 2014 20:37:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-04-2014&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-04-2014&group=1&gblog=8 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับบ้าน..กันเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-04-2014&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=19-04-2014&group=1&gblog=8 Sat, 19 Apr 2014 14:54:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-04-2014&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-04-2014&group=1&gblog=7 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวร้าย..ที่รอคอย ตอน วีรบุรุษของแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-04-2014&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=18-04-2014&group=1&gblog=7 Fri, 18 Apr 2014 14:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-04-2014&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-04-2014&group=1&gblog=6 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่บอก..ให้เคี้ยวก่อนกลืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-04-2014&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=17-04-2014&group=1&gblog=6 Thu, 17 Apr 2014 14:51:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-04-2014&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-04-2014&group=1&gblog=5 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อยู่กับ..คนบ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-04-2014&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=16-04-2014&group=1&gblog=5 Wed, 16 Apr 2014 14:49:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-04-2014&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-04-2014&group=1&gblog=4 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าตัดสินหนังสือที่หน้าปก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-04-2014&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=15-04-2014&group=1&gblog=4 Tue, 15 Apr 2014 14:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-04-2014&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-04-2014&group=1&gblog=3 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[ความสุขของคุณตาเก็บขยะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-04-2014&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=14-04-2014&group=1&gblog=3 Mon, 14 Apr 2014 14:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-04-2014&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-04-2014&group=1&gblog=2 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[พรุ่งนี้..ไม่มีจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-04-2014&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-04-2014&group=1&gblog=2 Sun, 13 Apr 2014 14:37:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-04-2014&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-04-2014&group=1&gblog=1 http://empty-glass.bloggang.com/rss <![CDATA[สีขาว และ สีดำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-04-2014&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=empty-glass&month=13-04-2014&group=1&gblog=1 Sun, 13 Apr 2014 14:35:52 +0700